Objednávka 

Dodací podmínky: slevy, dopravu, balení, platební podmínky, termíny dodávek a ostatní možnosti sjednáváme s každým zákazníkem jednotlivě.


Obj. číslo Název/druh zboží Počet ks/balení Cena bez DPH
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.


Odběratel (název firmy): 
Adresa: 
Místo určení dodávky zboží: 
Termín:    (např. 25.11.2003)
Telefon: 
Vyřizuje: 
Další údaje: 


Tato objednávka deklaruje uzavření smlouvy ve smyslu obchodního zákoníku. Obě strany se dohodly, že zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Sprint Linie - Lubomír Žampach a při uplatnění účtované ceny ve lhůtě splatnosti vzniká prodávajícímu nárok na účtování smluvní pokuty ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.